skip to Main Content

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZJAZDU DO POBRANIA TUTAJ
Uprzejmie informujemy, iż może ulec zmianom.

CZWARTEK 16.05.2019 r.
Sala im.
Tomasza Spasowicza
16:30 – 18:00 Uroczyste otwarcie XX Zjazdu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
18:00 – 19:00 Sesja plenarna inauguracyjna
wykład im. Mieczysława Wierzuchowskiego
wykład im. Jakuba Węgierki
19:30 Spotkanie powitalne
PIĄTEK 17.05.2019 r.
Sala im.
Tomasza Spasowicza
Sala im.
Jakuba Węgierki
Sala im.
Mieczysława Józefa Biernackiego
Sala im.
Jerzego Łopatyńskiego
08:00 – 9:30 Sesja Specjalna
9:30 – 9:45 Przerwa kawowa
9:45 – 10:45 Sesja Firmowa
Sanofi-Aventis
Sesja Firmowa
Mundipharma
Sesja Firmowa
Wörwag Pharma
Sesja Firmowa
Roche Diabetes Care Polska
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:10 Sesja prac oryginalnych
streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej

Sesja prac oryginalnych streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej

Sesja prac oryginalnych
streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej
Sesja prac oryginalnych streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej

12:10 – 12:25 Przerwa kawowa
12:25 – 13:25 Sesja Firmowa
Novo Nordisk
Sesja Firmowa
Servier Polska
Sesja Firmowa
Berlin-Chemie
13:25 – 14:45 Przerwa obiadowa
14:45 – 15:45 Sesja Firmowa
Eli Lilly Polska
Sesja Firmowa
Boehringer Ingelheim
Sesja Firmowa
Mylan Healthcare
Sesja Firmowa
Abbott Diabetes Care
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:15 Sesja Konsultanta Krajowego
w Dziedzinie Diabetologii
Sesja Diabetologii Klinicznej Sesja Powikłań Stopy Cukrzycowej Sesja „Cukrzycy typu 1”
17:30 – 19:00 Walne Zgromadzenie Członków PTD
SOBOTA 18.05.2019 r.
Sala im.
Tomasza Spasowicza
Sala im.
Jakuba Węgierki
Sala im.
Mieczysława Józefa Biernackiego
Sala im.
Jerzego Łopatyńskiego
08:15 – 9:45 Sesja Laureatów Nagród PTD Sesja Przypadków Klinicznych Sesja Sekcji Położniczej Sesja Sekcji Pediatrycznej
09:45 – 10:00 Przerwa kawowa
10:00 – 11:00 Worldwide Diabetes Układ Nerwowy w Cukrzycy Sesja Diabetologii Społecznej
im. Prof. Łopatyńskiego
Sesja Szkoły Pompowej
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:15 Sesja Firmowa
Sanofi-Aventis
Sesja Firmowa
MSD
Sesja Firmowa
Gedeon Richter
Sesja Firmowa
Merck
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Sesje plakatowe – streszczenia zakwalifikowane do sesji plakatowej
13:30 – 14:30 Sesja Badań Podstawowych i Genetyki Sesja Sekcji Diabetologiczno-Kardiologicznej Sesja Zespołu ds. Powikłań Nerkowych Cukrzycy Sesja Pielęgniarska
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 – 16:00 Sesja Sekcji Powikłań Ocznych
16:00 Zakończenie Zjazdu

Back To Top