skip to Main Content
CZWARTEK 16.05.2019 r.
SALA 1
16:30 – 18:00 Uroczyste otwarcie XX Zjazdu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
18:00 – 19:00 Sesja plenarna inauguracyjna
wykład im. Mieczysława Wierzuchowskiego
wykład im. Jakuba Węgierki
19:30 Spotkanie powitalne
PIĄTEK 17.05.2019 r.
SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
08:00 – 9:30 Sesja Specjalna
9:30 – 9:45 Przerwa kawowa
9:45 – 10:45 Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:10 Sesja prac oryginalnych
streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej
Sesja prac oryginalnych
streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej
Sesja prac oryginalnych
streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej
Sesja prac oryginalnych
streszczenia zakwalifikowane do sesji ustnej
12:10 – 12:25 Przerwa kawowa
12:25 – 13:25 Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa
13:25 – 14:45 13:25 – 14:15
Spotkanie z Ekspertem
Przerwa obiadowa
14:45 – 15:45 Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:15 Sesja Konsultanta Krajowego
w Dziedzinie Diabetologii
Sesja Diabetologii Klinicznej Sesja Powikłań Stopy Cukrzycowej Sesja „Cukrzycy typu 1”
17:30 – 19:00 Walne Zgromadzenie Członków PTD
SOBOTA 18.05.2019 r.
SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4
08:15 – 9:45 Sesja Laureatów Nagród PTD Sesja Przypadków Klinicznych Sesja Sekcji Położniczej Sesja Sekcji Pediatrycznej
09:45 – 10:00 Przerwa kawowa
10:00 – 11:00 Układ Nerwowy w Cukrzycy Sesja Diabetologii Społecznej
im. Prof. Łopatyńskiego
Sesja Szkoły Pompowej
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:15 Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa Sesja Firmowa
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Sesje plakatowe – streszczenia zakwalifikowane do sesji plakatowej
13:30 – 14:30 Sesja Badań Podstawowych i Genetyki Sesja Sekcji Diabetologiczno-Kardiologicznej Sesja Zespołu ds. Powikłań Nerkowych Cukrzycy Sesja Pielęgniarska
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 – 16:00 Sesja Sekcji Powikłań Ocznych
16:00 Zakończenie Zjazdu

 

Uprzejmie informujemy, iż program może ulec zmianie.

Program ramowy do pobrania w PDF kliknij tutaj

Back To Top